UpLink-CDC-IX
Traffic

Traffic Bandwith CDC-IX

OIXP
Trafic

Traffic Bandwith OIXP

IP-T
Traffic

Traffic Bandwith IP-T

PTP-Server
Traffic

Traffic Bandwith Backbone PTP CDC

APJII
Apjii

Link-APJII

APJII
Apjii

Link-APJII

APJII
Apjii

Link-APJII


Masukkan nomor jaringan